Ongeloof

Terwijl ik in het vliegtuig zit
Kijk ik om me heen
Ik zit tussen de mensen
En toch ben ik alleen
Alleen met mijn gedachten
Gedachten aan die dag
Waarop zij vertrokken
De lucht in met een lach
Een lach gepaard met vrijheid
Met een onbezorgd gevoel
Allen in één vliegtuig
Maar elk een eigen doel
Toch hebben deze doelen
Eén ding wel gemeen
Ze zijn vervlogen, liggen nu
In brokstukken uiteen
Tal van levens zijn vergaan
In slechts één moment
Een vervroegde eindbestemming
Was hen allen onbekend
Zo probeer ik voor te stellen
Hoe dit voorval is gegaan
Maar zelfs mijn verbeeldingskracht
Kan het ongeloof niet aan