Een groet doet hem goed

Eenzaam en gebogen
Kijkt hij om zich heen
De drukte van het leven
Aanschouwt hij alleen

Af en toe een groet
Een knik of een zwaai
Te midden van mensen
Van dagelijks lawaai

Zijn dagelijks leven
Bestaat slechts uit staan
Een handjevol kranten
Voor het komen en gaan

Het komen van mensen
Het haastige gaan
Van velen die hem
Nauwelijks zien staan

Toch staat hij daar
Vol goede moed
Een ieder die knikt
Een groet doet hem goed